Ruwe ham wordt vervoerd door Weber-machines
Luxe ham in gevouwen verpakking met tweederde minder plastic.

Vleeswarenfabriek Wein vertrouwt op een volledig geïntegreerde lijnoplossing van Weber Food Technology.

Goede ingrediënten, decennialange ervaring, het juiste geheime recept en een grote portie vakmanschap die samen de smaak van een Schwarzwalder schinken vormen. Het roken met dennenhout, sparrenhout en jeneverbestakken wordt in de industrie beschouwd als een wetenschap op zich. vleeswarenfabriek Wein uit het Zwarte Woud weet dit maar al te goed. Ham heeft een lange traditie bij Wein: al meer dan 50 jaar produceert het familiebedrijf 3 miljoen hammen per jaar. Hun specialiteit is Schwarzwalder schinken. Er zijn meerdere weken productietijd nodig voordat een Schwarzwalder schinken rijp is en bij Wein in het Zwarte Woud op een productielijn van Weber Food Technology zijn weg in de verpakking vindt.
 

Vers gesneden ham in een gevouwen verpakking: voor vleeswarenfabriek Wein uit Freudenstadt is deze verpakking een echte bijdrage aan meer duurzaamheid en minder gebruik van grondstoffen. Er is circa tweederde minder plastic nodig voor de verpakking van de ham die aansluitend wordt verkocht in de levensmiddelendetailhandel. Om de productiecapaciteiten te verhogen heeft Weber Food Technology een volautomatische productielijn in bedrijf genomen bij de firma Wein.

“De grootste optimalisatie is altijd de communicatie in het proces.” Deze uitspraak komt van Andreas Hofer, bedrijfsleider van Herrmann Wein GmbH & Co. KG uit Freudenstadt. Het familiebedrijf is een van de grootste producenten van Schwarzwalder schinken. De specialiteiten bevinden zich in heel Europa in bijna alle supermarkten en discounters van de levensmiddelendetailhandel. Het optimaliseren van productieprocessen is vooral belangrijk omdat voedselproducenten opereren in een markt die enerzijds maximale kwaliteit verwacht, maar anderzijds lage prijzen eist. Vleeswarenfabriek Wein richt zich daarom op een duidelijk omlijnd productspectrum - met het uiteindelijke doel om investeringen in machines en knowhow op effectieve wijze te bundelen. Sinds 1966 produceert het familiebedrijf hamspecialiteiten.

Maximale gebruik, minimale give-away.

Efficiënt en rendabel verwerken van rauwe hammen.

Als je rauwe ham efficiënt en zuinig wilt verwerken, heb je productielijnen nodig die het product maximaal benutten. Daarnaast moeten de insteltijden tot een minimum worden gereduceerd om waardevolle productiecapaciteit te behouden. En aan het eind van de lijn telt, is hoeveel producten er uiteindelijk in de verpakking terechtkomt. Elke gram te veel heeft een negatief effect op de opbrengst als een zogenaamde give-away.  Deze kort geschetste randvoorwaarden hebben veel invloed op het ontwerp van moderne productie-installaties. Daarbij komt de vereiste dat de installatie ook nog zo gemakkelijk mogelijk te bedienen moet zijn, omdat vaak semi-geschoolde werknemers in de productie werken. De lijnoplossingen van Weber Food Technology laten daarom niks aan het toeval over bij de onderling verbonden afzonderlijke processen. De onderlinge verbinding is de maat van alle dingen, daarom is de communicatie in het proces zo belangrijk, om terug te grijpen op de uitspraak van Andreas Hofer. “Samen met Weber hebben we hier een slimme oplossing gevonden. We zijn overtuigd van de installaties en verheugen ons erop om deze samen in het proces verder te ontwikkelen.”

De nieuwe snijlijn, inclusief verpakkingsmachine en vouw- en etiketteerinstallatie stroomafwaarts, begint vanuit het oogpunt van het productieproces met de invoer van de hammen via een LED-scanner. Deze eenheid meet de rauwe ham op lengte en omvang. De producten wordt daarbij naar een LED-camerasysteem geleid, waar deze afzonderlijk worden gemeten en vervolgens op een weegstation worden gewogen. De verkregen gegevens worden vervolgens gebruikt om het ideale gewicht van de afzonderlijke plakjes ham te bepalen op basis van het oppervlak en de dikte van de plakjes.

Ruwe ham wordt gescand door Weber-machines

De scannerinformatie is daarom een belangrijk voorstuursignaal voor de daaropvolgende Weber slicer 804 MCS. Elke plak rauwe ham weegt gemiddeld tien gram, die in porties, dakpansgewijs op de automatische inlegger worden gepositioneerd. Een typische gevouwen verpakking van 80 gram bevat dus acht perfect gesneden plakken. Hoe dik de slicer deze snijdt, hangt enerzijds af van de scannergegevens en de aangeleverde geometrie-informatie. Ten tweede is er een dynamische controleweger aan het einde van de lijn, die een tweede controlelus opzet in de richting van de slicer.

“Met dit systeem zijn we zeer goed gepositioneerd voor de toekomst.”

Perfecte samenspel van alle Weber componenten.

“We hechten zeer veel waarde aan een goede machine-naar-machine communicatie”, onderstreept Andreas Hofer. “Als we de 80 gram van een verpakking ham hebben geëgaliseerd, praat de checkweigher met de slicer. Beide modules stemmen zelf af of de plakken ham dikker of dunner gesneden moeten worden.” De checkweigher bepaalt een gemiddelde waarde van het gemeten verpakkingsgewicht, die een trend weergeeft en wordt teruggekoppeld naar de slicer voor correctie. “Met de installatie zijn we zeer goed gepositioneerd voor de toekomst”, benadrukt de bedrijfsleider - ook met het oog op de hoge beschikbaarheid, onder andere door toegang voor onderhoud op afstand (Weber Remote Service) en de BDE-gegevensanalyse (Weber@net). Servicemonteurs van Weber kunnen bij een storing daardoor direct ingrijpen of samen met de fabrikant van Schwarzwälder schinken optimalisaties uitvoeren. “Op basis hiervan is voor de toekomst een volledig procesmanagement mogelijk - dit met als doel een permanente verbetering van alle processen”, verklaart Matthias Köster, Area Sales Manager bij Weber. Voor Andres Hofer hebben ook de competentie en de persoonlijkheid van de technici de doorslag gegeven om permanent op Weber te vertrouwen. “Het totaalpakket klopt van onder tot boven.”

Voor de Managing Director is de nauwe band met Weber Food Technology ook onderdeel van een bedrijfsbeleid dat in de loop der tijd is gegroeid, omdat het zijn bedrijf in staat stelt om beperkte middelen te besparen. “We zijn in 2008 met vouwverpakkingen begonnen en vouwden deze in het begin nog met de hand”, blikt zijn zus en bedrijfsleidster Anja Hofer-Kohrs terug.

Na twaalf jaar ervaring was de tijd rijp “voor een volautomatische vouwverpakking uit één hand”. Vleeswarenfabriek Wein vertrouwde daarbij bewust op een complete lijn van Weber, omdat de afzonderlijke componenten zoals slicer en verpakkingsmachine perfect op elkaar zijn afgestemd, met elkaar communiceren en parameters, indien nodig, automatisch worden aangepast. De keuze voor een vouwverpakking wordt in Freudenstadt duidelijk gezien als bijdrage aan milieubescherming. Met een foliedikte tussen 50 en 60 µ weegt dit materiaal slechts een vijfde van het oppervlaktegewicht van hardschalige verpakkingen. Deze gebruikt vaak 300 µm dikke onderfolies.

Volautomatische lijnoplossing van Weber Food Technology
“We willen ons onderscheiden via onze producten.”

Grondstofbesparende verpakkingsoplossing voor rauwe ham.

Het is interessant om in het Zwarte Woud te beleven hoe open het bedrijf omgaat met deze grondstofbesparende verpakkingsoplossing voor rauwe ham. "Als we hulpbronnen kunnen besparen door middel van nieuwe machinetechnologieën, dan zal de maatschappij als geheel daarvan profiteren. We willen ons niet onderscheiden van de concurrentie door middelen te gebruiken die aan de maatschappij toebehoren," vat Anja Hofer-Kohrs samen. Voor haar broer is het daarom niet nodig om te coördineren in hoeverre de innovaties die tussen Wein en Weber tot stand komen, ten goede komen aan de hele industrie. “We willen ons onderscheiden via onze producten. Op dit moment gaat concurrentie te veel over prijzen en het verspillen van middelen. De juiste manier is om jezelf af te vragen hoe je je eigen product beter kunt maken."

Binnen deze doelstelling is het nieuwe Weber systeem een slimme oplossing om de rauwe ham met minimaal productverlies in de verpakking te krijgen. “Aan snijafval, ook als het later wordt verwerkt tot hamblokjes en -reepjes, heeft niemand iets. Varkens zijn hiervoor gefokt en milieuvervuiling is op de koop toe genomen. Daarom moeten we intelligenter worden als het gaat om afval en verpakking." Met dit in gedachten levert Weber Food Technology geen kant-en-klare lijnen, maar analyseert het individuele proces en vooral de speciale kenmerken van een product vooraf intensief met de klant. In de ervaring van Andres Hofer zijn er zeker veel machinebouwers met goede aanpak.  “Die falen dan echter bij de begeleiding en de uitvoering op de lange termijn. We willen niet elke keer bij nul beginnen omdat er steeds nieuwe technici ter plaatse zijn. Dat is bij Weber anders. Die coördineren het personeel uitstekend. Weber blijft ook aanwezig als niet direct het gewenste succes wordt behaald.”

De inleg bespaart grondstoffen en verhoogt de hygiëne.

Veilig verpakkingsproces dankzij perfecte positienauwkeurigheid.

Op basis van een omvangrijke behoefteanalyse van zijn klanten, heeft Weber de innovatieve portiecontrole ontwikkeld waarop ook Wein vertrouwt. "Ons doel is ervoor te zorgen dat de perfect gesneden portie perfect in de verpakking past", legt Matthias Köster uit hoe het werkt. De positienauwkeurigheid maakt het verpakkingsproces veilig, omdat het product voldoende afstand tot de zegelnaad behoudt. Bovendien hoeven de correct geplaatste goederen niet meer met de hand worden uitgelijnd door een medewerker. Dit schijnbaar kleine detail bespaart enerzijds personeel en verhoogt anderzijds ook de hygiëne omdat de ham na het snijden niet meer wordt aangeraakt. De basis voor de portiecontrole en -correctie is ook hier de nauwe gegevensuitwisseling tussen alle lijncomponenten. Deze continuïteit kan het beste bereikt worden als het volledige systeem uit één hand is ontworpen. Met dit in gedachten heeft Weber naast het vouwsysteem van sb-pack een redundant transportband-etiketteersysteem in het netwerk geïntegreerd. Deze componenten bieden het voordeel dat ze ook flexibel op andere productielijnen kunnen worden ingezet.

Ondanks de uitgebreide functionele integratie van zeer verschillende taken in een compacte productielijn, is de bediening eenvoudig. Daarvoor kunnen de productiemedewerkers vanuit elk touchpanel alle taken van de afzonderlijke componenten besturen. In de vouwinstallatie is bovendien de afscheiding en afvoer van lege verpakkingen al geïntegreerd. Dit detail zorgt ervoor dat verdere end-of-line apparaten kunnen wegvallen - wat de installatie nog compacter maakt en de complexiteit verlaagt.

Hygiëne speelt een steeds belangrijkere rol bij het ontwerp van voedselverwerkingssystemen. Bij hygiënisch ontwerp ligt de focus op hoe systemen zo veilig en vooral efficiënt mogelijk kunnen worden gereinigd. Elke vier uur worden de installaties bij de Wein vleeswarenfabriek gereinigd en gedesinfecteerd. “De nieuwe slicers van Weber zijn open gebouwd, dat maakt het werk heel veel gemakkelijker”, bericht Andreas Hofer. Bovendien zijn veel componenten die met het product in aanraking komen als wisselmodule ontworpen. Terwijl de ene module wordt gereinigd, kan met de andere verder worden geproduceerd. “Bij onze oudere machines komt een speciaal bedrijf, haalt alles uit elkaar, reinigt alles en bouwt het geheel daarna weer in elkaar.” Daardoor ontstaan stoptijden waarin niet kan worden geproduceerd. Als het gaat om hygiënisch ontwerp, moeten machinefabrikanten de processen en vereisten van voedselverwerkers begrijpen om de machines op de juiste hygiënische manier te kunnen bouwen. "Het vertrouwen met Weber is door de jaren heen gegroeid en daarom zullen we ook in de toekomst op hun oplossingen blijven vertrouwen," vat Hofer samen.

Contact

Wij kijken uit naar uw bericht.

Pictogram contactpersoon
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefoon: +1 816 891 0072
Pictogram contactpersoon
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefoon: +1 816 891 0072