28.06.2023
Met de digitale producten van Weber creëren voedselverwerkende bedrijven meer transparantie en verhogen zij de efficiëntie van hun productie.

Slimme oplossingen voor een gedigitaliseerde productie.

Het belangrijkste doel van Weber is om het leven van klanten eenvoudiger te maken en ervoor te zorgen dat zij hun installaties gedurende de hele levenscyclus optimaal kunnen gebruiken. Aan de ene kant gebeurt dit op het uitrustingsniveau met behulp van complete, innovatieve en efficiënte lijnoplossingen. Anderzijds spelen digitale producten en services een belangrijke rol, vooral wat betreft een totaalaanpak en een allround ondersteuning voor productiebedrijven. Daarom heeft Weber een reeks digitale producten en dienstenontwikkeldom klanten te helpen hun gegevens en informatie gemakkelijker te beheren en een one-stop shop te bieden voor gegevensanalyse en informatievergaring. Dit alles in de geest van een toekomstbestendige, gedigitaliseerde productie. De basis van de Weber Factory Solutions is de Weber FactoryCockpit, die fungeert als datacenter en de mogelijkheid biedt om ook nog andere producten (zoals de Weber FactoryCare en VideoAssist) te integreren voor een uitgebreide, complete digitalisering. Daarnaast krijgen klanten via het Weber Portal snel en overzichtelijk toegang tot hun persoonlijke Weber wereld met veel informatie en services. 

Als u de digitale Weber-producten gebruikt, mag u er altijd op vertrouwen dat uw gegevens goed zijn beveiligd. Elke klant krijgt een eigen tenant in de cloud en daarmee een persoonlijke opslaglocatie voor zijn productiegegevens. Alle gegevens blijven eigendom van de klant, ze zijn beveiligd met een hardware-firewall en worden uitsluitend versleuteld overgedragen naar de cloud.

FactoryCockpit: belangrijke cijfers altijd en overal zicht in beeld.

Met de Weber FactoryCockpit staat alle informatie, zoals productiegegevens, analyses en rapportages, 24 uur per dag en in realtime ter beschikkingof het nu in deproductieruimte, het kantoor van de ploegleider of tijdens deplanningsvergadering is. Het belangrijkste onderdeel van deze gedigitaliseerde producten is een overzichtelijk dashboard, waarop de live-status en alle relevante prestatie- en kwaliteitsgegevens per lijn in één oogopslag worden weergegeven. Van give-away en yield, het aantal goede producten en verpakkingen per charge tot aan de beschikbaarheid. De gebruiker heeft daarbij steeds de keuze tussen verschillende detailniveaus en kan afzonderlijke machines, lijnen, afdelingen, maar ook de totale productie bekijken. Om de productiesituatie direct te kunnen beoordelen en snel te kunnen reageren op productieafwijkingen wordt op het dashboard de lijnstatus van de afgelopen 8 uur weergegeven. Indien gewenst, is ook een gedetailleerdere weergave van bepaalde dagen en tijdstippen mogelijk. Het tijdsbereik kan in het scherm van de machinegegevens individueel worden geselecteerd. Dit maakt niet alleen een gefundeerde analyse van tijdelijke storingsbeelden en de identificatie van storingsoorzaken mogelijk. Vooral kunnen deze gegevens worden gebruiktom doelgericht maatregelen te treffen (bijvoorbeeld training van het bedienend personeel) om de machine-effectiviteit op de lange termijn te verhogen. Rapportages en statistieken maken het bovendien mogelijk om productiegegevens te vergelijken met de gemiddelde waarden van alle charges tot nu toe of met producties per recept. Ze dienen zo als basis om de productie te optimaliseren en te plannen. Voor de interne afstemming met andere afdelingen en bij de dienstoverdracht kunnen de rapportages individueel worden gegenereerd en als pdf worden afgedrukt. Al met al zorgt de Weber FactoryCockpit voor maximale transparantie en ondersteunt beslissingnemers en leidinggevenden in levensmiddelenverwerkende bedrijven bij het nemen van gefundeerde beslissingen in korte tijd. 

VideoAssist: Eenvoudige foutenanalyse.

Tijdens de interpack presenteerde Weber voor het eerst een nieuwe uitbreiding van de FactoryCockpit: Weber VideoAssist. Tijdens het productieproces doen zich soms storingen of fouten voor, waarvan de oorzaak vaak moeilijk te achterhalen is. Dat zorgt voor uitdagingen voor zowel de klant als de servicetechnici. Met VideoAssist heeft Weber een effectieve oplossing voor dergelijke situaties ontwikkeld.

Over de gehele productielijn zijn meerdere camera's stevig en veilig op de machines geplaatst. De camera's registreren continu het productieproces en stellen dit beschikbaar als videostream.  Bij een probleem wordt een videosequentie opgeslagen van 1 minuut voor de gebeurtenis tot 30 seconden erna.  Deze sequentie wordt overgebracht naar de cloud, automatisch toegewezen aan de gedocumenteerde storing in de FactoryCockpit Timeline en in de vorm van een videomarkering weergegeven. Hierdoor kan de klant de betreffende videosequentie bij de foutenanalyse bekijken en de oorzaak nauwkeurig analyseren. Indien nodig kan de video-opgeslag ook handmatig worden geactiveerd. Daarnaast biedt VideoAssist de mogelijkheid om personen die in de video zijn opgenomen te verbergen.

FactoryCare: onderhoud en digitalisering - een onverslaanbaar team.

Ongeplande machinestilstanden of het uitvallen van lijncomponenten veroorzaken enorme kosten in een geautomatiseerde productie en kunnen ook leiden tot boetes of uitsluiting van de markt door levensmiddelendetaillisten.  Een centrale maatregelen om deze risico's te voorkomen, is het uitvoeren van onderhoud aan de productiemachines en -lijnen. Weber FactoryCare ondersteunt levensmiddelenverwerkende bedrijven bij deze taak en behoudt het overzicht van al het onderhoud en de taken die samenhangen met het complete onderhoud van machines en lijnen. Dit gebeurt centraal in een app en is niet afhankelijk van een fabrikant. In tegenstelling tot het omslachtige handmatige beheer van lijsten kunnen de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn met behulp van Weber FactoryCare worden gepland en volledig en zonder fouten worden uitgevoerd. Daarbij hebben klanten de mogelijkheid om een individueel gebruikersconcept op te slaan volgens beheerders, managers en gebruikers met verschillende toegangs- en bewerkingsrechten. _Bovendien biedt FactoryCare verschillende mogelijkheden om het systeem te verrijken met verdere informatie: zo kunnen voor alle onderhoud en taken zeer specifieke intervallen, tijdsbestedingen en verantwoordelijke personen worden toegevoegd.  Indien gewenst is het ook mogelijk om afbeeldingen, video's, documenten en tekstcommentaren te koppelen. Voor maximale transparantie kunnen afgesloten onderhoudswerkzaamheden inclusief de bijbehorende afsluitende rapporten in het systeem worden gearchiveerd en worden voorzien van een versienummer.

Weber Portal: welkom in de digitale Weber-wereld.

Alle relevante informatie en services zijn in één oogopslag en 24 uur per dag beschikbaar: Als centraal toegangspunt tot de persoonlijke Weber-wereld van de klant biedt het Weber Portal direct toegang tot veel handige functies en andere Weber-platformen. U kunt hierbij denken aan trainingen en e-learning programma's van de Weber Academy. Natuurlijk gebruikersvriendelijk en eenvoudig via een naadloze single sign-on-verbinding. In het Weber Portalkunnen klanten al hun Weber machines en lijnen in één oogopslag vinden. Behalve informatie over de machines worden ook alle bijbehorende onderdelen, slijtageonderdelen en slicermessen weergegeven. Deze kunnen met een paar keer klikken geselecteerd en direct besteld worden. Bovendien zijn belangrijke documenten zoals gebruiksaanwijzingen, certificaten en facturen voor klanten beschikbaar in de catalogus. Het is uiterst nuttig deze documenten duidelijk bij de hand te hebben, vooral in het kader van audits in de ondernemingen.  Als er behoefte is aan technische assistentie van Weber Service, hebben klanten meerdere mogelijkheden om deze via het Weber Portal aan te vragen. Dit kan enerzijds worden gedaan via de augmented reality-techniek met behulp van de Weber Remote Support voor een snelle, efficiënte storingsdiagnose. Anderzijds kunnen servicetickets rechtstreeks in het Portaal worden geopend en kunnen servicetechniciworden gevraagd voor een bezoek ter plaatse.  Een overzichtelijk ticket management en een archief voor serviceoproepen met servicerapporten zorgen daarbij voor veel transparantie. Een andere handige functie in het Weber Portal is het dashboard. Als de machines op het internet zijn aangesloten en de Weber-producten FactoryCockpit en FactoryCare worden gebruikt, kan de klant in één oogopslag live gegevens zien, (waaronder opbrengst, give-away en onderhoud.. Op basis van deze weergegeven basisinformatie kan de gebruiker snel beslissen of actie nodig is en kan hij, Indien nodig, direct naar de FactoryCockpit springen voor een gedetailleerder inzicht.  Aan de hand van feedback van klanten wordt het Weber Portal voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid met extra handige functies.

Contact

Wij kijken uit naar uw bericht.

Pictogram contactpersoon
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefoon: +1 816 891 0072
Pictogram contactpersoon
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefoon: +1 816 891 0072