17.05.2021

Twee dagen vol innovaties

Meer dan 800 deelnemers uit de levensmiddelenindustrie maken kennis met lijnoplossingen voor de vleeswarenproductie tijdens weLIVE

Ook als er op dit moment geen beurzen of inhouse-events op de normale manier plaats kunnen vinden, staan de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen in bedrijven niet stil. Hetzelfde geldt voor Weber Machinebouw. Om klanten wereldwijd eindelijk te laten zien aan welke innovaties en verdere ontwikkelingen de laatste maanden is gewerkt, heeft Weber begin mei uitnodigingen verstuurd voor het virtuele event weLIVE. Door het digitale concept van dit evenement is het mogelijk om de lijnoplossingen voor de vleeswarenproductie ook in deze tijden van dichtbij te ervaren en persoonlijk van gedachten te wisselen met de Weber-deskundigen over producten, diensten en actuele trends in de branche. Dat dit actueel is, wordt bevestigd door de grote belangstelling: meer dan 800 klanten wereldwijd gaven gehoor aan de uitnodiging.

“Met consequente focus op de klant trends zetten en behoeftes omzetten in oplossingen – dat kenmerkt Weber Machinebouw al 40 jaar lang. Wij blijven altijd naar betere oplossingen zoeken om onze klanten nog nauwkeuriger, nog doelgerichter te ondersteunen en hun productie en producten nog beter te maken. Wij willen voor hen een sterke en betrouwbare partner zijn gedurende de gehele procesketen, van de productconditionering voor het snijden tot aan de verpakking”, benadrukt Jörg Schmeiser, Chief Sales Officer bij Weber Machinebouw. “Voorafgaand aan weLIVE hebben wij ons de vraag gesteld van welke trends er nu sprake is, voor welke actuele en toekomstige uitdagingen onze klanten staan en hoe we hen erbij kunnen ondersteunen om gebruik te maken van hun mogelijkheden op de markt.” Centraal bij het interactieve event stonden daarom complete lijnoplossingen voor de verwerking en verpakking van vleeswaren, die precies op deze vragen de antwoorden gaven. Elke lijn vertegenwoordigde een oplossing op maat voor de getoonde toepassing. Daarnaast laten de lijnconcepten actuele markttrends zien, met name voor wat betreft duurzaamheid, flexibiliteit en efficiëntie.

Op de agenda stond onder andere een highspeed-kaasoplossing voor maximale opbrengst en minimale inspanning. Deze lijnoplossing is “Simply The Best” op het gebied van de sterk geautomatiseerde verwerking van kaas in het high-performance bereik. In vergelijking met andere oplossingen op de markt blinkt deze Weber-oplossing vooral uit door een unieke rendabiliteit: dankzij een maximale opbrengst, een minimale give-away en zo klein mogelijke eindstukken is de winst voor levensmiddelenverwerkende bedrijven aan het einde van de dag hoger. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door twee productinnovaties, die voor het eerst tijdens weLIVE zijn gepresenteerd.
Aan de ene kant wordt het Weber-portfolio per direct uitgebreid met de door onszelf ontwikkelde kaasblokverdeler weDIVIDE. De weDIVIDE deelt Euroblock-formaten, cheddar of natuurkaas in gelijkmatige repen kaas en bereidt deze voor op de verdere verwerking. Al naar gelang de behoefte van de klant biedt de Weber-kaasblokverdeler uiteenlopende functionaliteiten en opties – van een geïntegreerde handmatige belading via sortering en buffering tot en met trimmen aan de zijkant. Een bijzondere technische finesse: het trimframe kan zowel horizontaal als verticaal worden verschoven.

Juist uit deze logische uitbreiding van het portfolio voor wat betreft een nog krachtigere en sterk geautomatiseerde totaallijn, blijkt de kracht van Weber op het gebied van een totaaloplossing. “Wat wij aan de hand van de gepresenteerde oplossingen laten zien, zijn de vele mogelijkheden voor optimalisatie binnen de vleeswarenproductie als wordt gekozen voor totale, doorlopende lijnconcepten”, onderstreept Jörg Schmeiser. Als naar het totale proces wordt gekeken en niet alleen naar de afzonderlijke processtap, als alle ter beschikking staande gegevens van een lijn optimaal worden gebruikt, gekoppeld en geanalyseerd, kan er een duidelijke meerwaarde voor levensmiddelenverwerkende ondernemingen worden gerealiseerd.
Deze aanpak blijkt nog duidelijker bij de weDIVIDE in combinatie met een andere lijncomponent: de automatische bandinlegger weLOAD 7000, die eveneens voor het eerst tijdens weLIVE is gepresenteerd. Dankzij de combinatie van een intelligente besturing en de alomvattende opname van lijncomponenten in een netwerk, waardoor de directe communicatie tussen de kaasblokverdeler, scanner, inlegger en slicer mogelijk is, kunnen lege verpakkingen tot een minimum worden beperkt. De maximale effectiviteit wordt behaald in combinatie met de weDIVIDE kaasblokverdeler, omdat de producttoevoer ook via de digitale integratie wordt aangestuurd en de gewichten van losse repen kaas vanaf het begin van het proces gelijkmatig worden verdeeld. Een duidelijk voordeel als het aankomt op duurzaamheid en rendabiliteit. De weLOAD 7000 overtuigt bovendien door een extreem compacte footprint en een voorzichtig portietransport. De bijzondere „GentleTransport”-software maakt van de bandinlegger de perfecte oplossing voor gevoelige producten en toepassingen en zorgt normaal gesproken voor een volledige automatisering zonder de noodzaak tot handmatige correctie achteraf of controle.

Een ander highlight waarvoor het vakpubliek veel belangstelling had, was een Weber-systeemoplossing die automatisering combineert met maximale flexibiliteit in een kleine ruimte. Dit lijnconcept, bestaande uit de nieuwe weSLICE 4500 sikkelmesslicer, een volledig geïntegreerde pickrobot wePICK 7000 met unieke bufferfunctie en de dieptrekverpakkingsmachine wePACK 7000 in twee formaten, is een perfecte totaaloplossing voor full-line retailers. Bij een gemiddeld vermogen biedt deze maximale flexibiliteit voor de realisatie van vele toepassingen in kleine batches – en dat in een kleine ruimte. Met de compacte Weber slicer weSLICE 4500 is, al naar gelang de behoefte, zowel een handmatige als een automatische belading mogelijk. Dankzij een radicale reductie van de insteltijden en minder inzet van personeel kunnen kosten bovendien permanent tot een minimum worden beperkt.
Maar ook deze lijn biedt weer een productinnovatie: de Weber SprayTech. Met behulp van deze slimme technologie wordt een voor de consument niet waarneembaar oplosmiddel op het product gespoten, zodat afzonderlijke plakjes van een portie eenvoudiger en onbeschadigd kunnen worden weggenomen. Bovendien is het aanbrengen van genotmiddelen of middelen ter verlenging van de houdbaarheid mogelijk. Om hulpbronnen duurzaam te gebruiken en onnodige verontreiniging in de slicer-ruimte te voorkomen, spuit de Weber SprayTech alleen als het mes het product vrijgeeft. De Weber SprayTech kan op alle actuele Weber en TEXTOR slicers softwarematig volledig worden geïntegreerd. De SprayTech kan voor een groot aantal producten en toepassingen (ook bij baangerelateerde variotoepassingen) worden gebruikt en kan in veel gevallen de functie van een op dit moment gebruikte tussenlaag van papier of folie vervangen.

Tijdens de vragenrondjes die worden gepresenteerd en een chat kan het vakpubliek direct persoonlijk met de Weber-deskundigen van gedachten wisselen en kunnen ook individuele vragen over de getoonde lijnconcepten worden gesteld.