21.07.2023
"Een belangrijke bouwsteen van ons succes waren altijd al gepassioneerde medewerkers, die op hun eigen gebied een expert zijn."

Weber versterkt de bedrijfsleiding voor toekomstige opdrachten.

Met als doel een klantgerichte ondernemingsorganisatie stimuleert Weber Maschinenbau wereldwijde groei, wordt het eigen portfolio voortdurend uitgebreid en ontwikkelen de Service en After Sales zich gestaag. Daarmee komt de onderneming tegemoet aan de vraag van de klanten naar totaaloplossingen en één contactpersoon voor alle zaken. Dat deze benadering tegemoet komt aan de eisen en behoeften van de markt, blijkt uit de stijgende verkoopcijfers, die binnen het bedrijf zorgen voor hogere en nieuwe eisen aan de productie. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een toenemende complexiteit van de ondernemingsprocessen en de daarmee samenhangende digitalisering, die een sterke en daadkrachtige houding van de onderneming vragen. Daarom heeft Weber zijn bedrijfsleiding uitgebreid en geherpositioneerd, zodat het zo goed mogelijk kan voldoen aan de uitdagingen van de toekomst.

Weber strengthens corporate management team - Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)
Van links naar rechts: Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)

CEO Tobias Weber, CFO Hartmut Blöcher en Jörg Schmeiser worden per direct ondersteund door vier leidinggevenden, die het topmanagement verbreden en een belangrijke sleutelpositie innemen. Dr. Michael Hausicke zal als Chief Operation Officer verantwoordelijk zijn voor de productieprocessen en -eisen van de onderneming. Michael Brandt neemt de rol van Chief Technical Officer op zich om te zorgen voor de strategische doorontwikkeling van de techniek. Als Chief Sales Officer zal Daniel Frank zich concentreren op operatieve en strategische leiding van de gebieden Verkoop, After Sales, Skinner en van de Weber-dochters en -partners. Robert Schwabe zal als Chief Procurement Officer verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Jörg Schmeiser, die tot nu de rol van CSO begeleidde, zal in de nieuw gecreëerde positie als Chief Business Development & Innovation Officer (CBDO) actief zijn. In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor portfoliostrategie, strategische partnerschappen en distributieproducten en voor de sectoren Productmanagement, Business development en Marketing.

“Een belangrijke bouwsteen van ons succes waren altijd al gepassioneerde medewerkers, die op hun eigen gebied een expert zijn. Daarom hebben we ons topmanagement uitgebreid en aangevuld met belangrijke competenties. Zo zijn wij nog beter in staat onze klanten wereldwijd nog beter te ondersteunen en onze groei nog verder uit te breiden”, verduidelijkt CEO Tobias Weber het belang van het verbrede management voor de toekomstige richting van Weber. Dankzij de bredere opstelling zal Weber zich sterker kunnen concentreren op zijn taken en doelgerichte werkstructuren binnen het management kunnen realiseren. Met behulp van een nog consequentere focus op klantoriëntering, strategische uitbreiding van het portfolio en productinnovaties, slimmere productie en gedigitaliseerde processen wil het nieuwe Weber-management het bedrijf succesvol positioneren voor toekomstige klant- en markteisen.