Privacybeleid

1. Privacy – eenvoudig en compact:

Bij gegevensbescherming gaat het erom, u te beschermen tegen misbruik van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u een internetpagina bezoekt, worden gegevens overgedragen, waarvan de eigenaar van de internetpagina weet, dat deze gegevens bij u horen. Deze gegevens heten persoonsgebonden gegevens. Dat is altijd zo, dus ook bij ons. Wat er precies gebeurt, willen (en moeten) wij u uitleggen. Omdat dit ook bij weinig gegevens een behoorlijk lange tekst kan worden, hier vast de belangrijkste punten in het kort:

1.1. Wis is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Dat zijn wij:

Weber Food Technology GmbH * Günther-Weber-Straß 3 * 35236 Breidenbach. Telefoon: +49 (6465) 918 0, mail: info weberweb.com

1.2. Is er iemand verantwoordelijk voor de gegevensbescherming, waarmee ik contact kan opnemen?

Ja, die is er. Hij heet Henning Welz en u bereikt hem via welz gdsm.de of via ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming“.

1.3. Wis is de verantwoordelijke toezichthouder?

Dat is de "Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit", Gustav-Stresemann-Ring 1, 65389 Wiesbaden.

1.4. Welke rechten heb ik voor wat betreft de verwerking van mijn gegevens?

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie.
 • Recht op berichtgeving.
 • Recht op verwijdering.
 • Recht op beperken van de verwerking.
 • Recht op bezwaar.
 • Recht op overdraagbaarheid gegevens.
 • Recht op klachten bij de toezichthouder.

Bij vragen over het uitoefenen van deze rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

1.5. Om welke gegevens gaat het eigenlijk?

In de eerste plaats om de technische gegevens, die bij het bezoek van een internetpagina altijd worden geregistreerd: IP-adres, datum en tijd, soort aanvraag, overgedragen hoeveelheid data, type browser, besturingssysteem, taal, aangevraagde website. Zoals gezegd: dit is altijd het geval.

Bovendien gebruiken wij ook kleine informatie, die wij op uw computer opslaan om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Die worden cookies genoemd. Dat is meestal zo en moet ook, zodat u onze website gemakkelijk kunt bedienen. U kunt het echter (door een instelling in uw browser) ook tegenhouden. Dan werkt de site echter niet zo goed.

Wanneer u gegevens op onze internetpagina invoert, bijvoorbeeld om een account aan te maken, op een nieuwsbrief te abonneren of met ons contact op te nemen, dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor het daarvoor bedoelde doel.

Voor alle deze procedures (wij noemen dat "verwerkingen") hebben wij geen toestemming nodig. Wanneer wij met de gegevens toch iets anders willen doen, dan vragen wij u om toestemming.

Een dergelijke toestemming vragen wij helemaal aan het begin, direct na het oproepen van de pagina in een zogenaamd consent-tool. Hierin vindt u exacte informatie over welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken, via welke techniek deze worden verzameld en hoe lang we deze opslaan. Door veranderingen van de instellingen in deze consent-tool kunt u eenmaal gegeven toestemmingen te allen tijde weer herroepen.

Een samenvatting van de in uw consent-tool uitgevoerde instellingen en de mogelijkheid om deze te veranderen vindt u in hoofdstuk "3. Verwerken op basis van uw toestemming".

Over het algemeen geldt: alle gegevens slaan wij net zolang op, als wij deze voor het betreffende doel nodig hebben en alleen nog langer, wanneer dat voor ons wettelijk verplicht is. Indien de exacte tijdsperiode kan worden opgegeven, vindt u deze in de volgende tekst.

In principe heeft u nu begrepen, waar het om gaat. Voor meer nauwkeuriger en uitgebreidere informatie kunt u verder lezen:

2. Gegevensbescherming – niet zo eenvoudig en langer, maar accuraat

2.1. Informatie over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens

2.1.1. Contact opnemen

Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de door u medegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dit verband gebruikte gegevens wissen wij, nadat het opslaan niet meer nodig is, of we beperken de verwerking, indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

2.2. Verzamelen van persoonsgebonden gegevens door ons en voor ons bij bezoek van onze website

2.2.1. In principe verwerkte gegevens

Bij het puur informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen die persoonsgebonden informatie, die uw browser aan onze server overdraagt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn om de website aan u te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen op basis van Art. 6, lid 1, sublid 1, onder f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen datahoeveelheid
 • Website, waarvandaan de vraag komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware.
2.3. Social Media-inhoud

Wanneer u ons via de bij de start van de website getoonde consent-tool uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij de door u vrijgegeven social-media-diensten, om uw inhoud uit de betreffende sociale media op onze website te kunnen weergeven. In verband hiermee worden dan ook persoonsgebonden gegevens aan deze social-media-aanbieders doorgegeven. De toestemming heeft een rechtsgrondslag in de zin van art. 6 lid 1 onder a AVG en een toestemming conform § 25 art. 1 TTDSG.

Na uw toestemming in de consent-tool gebruiken wij ook plug-ins van aanbieders van social media, waarmee u snel daarnaartoe kunt overschakelen. Daarbij gebruiken wij de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dat wil zeggen, dat wij niet alleen omdat u onze pagina heeft bezocht, persoonsgebonden gegevens aan de aanbieder van de plug-in doorgeven. Dit gebeurt pas, nadat u de plug-in via klikken hebt geactiveerd. In dat geval worden de onder punt 2.2.1 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen.

De precieze voorwaarden betreffende de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

2.4. Analyse van de website

2.4.1. Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die een overkoepelende herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device-fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server bewaard. Het IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens over het gebruik van onze website door de bezoekers van onze website verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen wij onder meer zien wanneer welke pagina's zijn bezocht, en uit welke regio u komt. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of de bezoekers van onze website bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen e.d.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te kunnen optimaliseren.

IP-anonimisering

Bij de analyse met Matomo wordt IP-anonimisering toegepast. Hierbij wordt uw IP-adres vóór analyse ingekort, zodat dit niet meer aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysedata bij ons blijven en niet worden doorgegeven aan derden.

2.4.2. Salesviewer

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van legitiem belang van de websitebeheerder (art. 6 lid. 1, onder f AVG) gegevens voor marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code toegepast, die voor het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het betreffende gebruik is bedoeld. De met deze technologie verzamelde gegevens worden via een niet herberekenbare éénrichtingsfunctie (zogenaamde hashing) gecodeerd. De gegevens krijgen direct een pseudoniem en worden er niet voor gebruikt, de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden gewist, zodra deze voor het doel niet meer nodig zijn en geen wettelijke bewaarplicht geldt.

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt, door de link https://www.salesviewer.com/opt-out aan te klikken, om de registratie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link opnieuw aanklikken.

3. Verwerken op basis van uw toestemming

Zoals al eerder genoemd, hebben wij in het begin, wanneer u onze website de eerste keer heeft opgeroepen, met een zogenaamde consent-tool gevraagd naar uw toestemming voor het gebruik van verschillende diensten. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn die verschillende lettertypen voor onze website ter beschikking stellen, navigatie van u naar ons mogelijk maken of, zoals ook al eerder kort genoemd, een verbinding met social-media-kanalen maken of voor ons een analyse van de website-activiteiten mogelijk maken. De diensten waarvoor wij om uw toestemming vragen kunnen veranderen. Algemeen geldt: wij zullen deze alleen gebruiken, wanneer uw toestemming aanwezig is en het gebruik direct stoppen, wanneer u deze toestemming weer intrekt. Deze zogenaamde herroeping geldt daarbij voor de toekomst. Al verzamelde gegevens worden niet gewist, maar in het kader van de gegeven toestemming verwerkt.

Alle in het kader van de gegeven toestemming gebruikte diensten worden op basis van art. 25 lid 1 TTDSG en in het kader van art. 6 lid 1 onder a AVG gebruikt.

In het overzicht hierna ziet u de stand van uw toestemmingen en de activiteiten van de afzonderlijke diensten, waarvoor u toestemming heeft gegeven:

4. Koppelingen

Wanneer op onze website links naar andere pagina's worden gebruikt, zorgt aanklikken van deze link ervoor, dat u van onze website naar de website van een andere aanbieder omschakelt. Voor alles, wat dan met uw gegevens gebeurt, is deze andere aanbieder verantwoordelijk. Meer nauwkeuriger informatie vindt u dan op de privacyverklaring die hoort bij die betreffende website.

5. Aanvullende informatie

Wanneer u geïnformeerd wilt worden, over hoe wij de gegevens van derden buiten de website-omgeving verwerken, kunt u ons privacybeleid voor derden lezen!