Contact Lokaties Weber Portal
intelligent • efficiënt • krachtig

End-of-line equipment

Van scheiden via etiketteren tot kwaliteitscontrole van de primaire verpakking: wij verbinden slimme detailoplossingen tot nog sterkere lijnoplossingen. Daartoe behoort voor ons ook de integratie van een hoogwaardige kwaliteitscontrole van de belegverpakkingen. Met dit end-of-line equipment zetten wij de kwaliteitseisen over de hele lijn voor u om.

Intelligent scheidings- & buffersysteem

weSORT

De weSORT is een intelligent scheidings- en buffersysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het verhogen van de algehele apparatuureffectiviteit (OEE) bij de productie van beleg en hierdoor de perfecte afsluiting vormt van een complete lijn van Weber. De weSORT kan individueel worden ingesteld op de behoeftes van de klant en de plaatselijke omstandigheden. Zo kunnen grote hoeveelheden verpakkingen bijvoorbeeld worden verdeeld over twee sporen, of kan worden gezorgd voor redundantie om de proceszekerheid te verhogen. Verder kan dit innovatieve systeem hele formaatsets opslaan in geïntegreerde bufferkasten.  

Naast deze buffering en spoorscheiding is de Weber weSORT in staat om geautomatiseerd en betrouwbaar lege verpakkingen te detecteren en deze samen met slechte verpakkingen via een aparte transportband af te voeren. Hierdoor wordt de proceszekerheid significant verhoogd. Verder draagt ook de geïntegreerde schuiflade voor controle van de kwaliteit bij aan de kwaliteit en proceszekerheid. Met behulp van deze lade kunnen met vrij te kiezen tussenpozen hele doses eenvoudig worden onttrokken voor periodieke controle van de kwaliteit van de verpakking en het resterende zuurstofgehalte. 

Voordelen 

  • Spoorscheiding op 1 of 2 sporen 
  • Uitwerpen van lege en slechte verpakkingen  
  • Verkleining van de kans op fouten omdat het bedieningspersoneel bij een storing meer tijd heeft om weloverwogen te handelen en ontspannen te werk te gaan