Optymalizacja produkcji, zwiększenie rentowności.

Precyzyjna technika pomiarowa dla przemysłu spożywczego.

Objętość, waga, położenie czy wygląd – każdy z tych parametrów traktujemy poważnie, gdy chodzi o produkt klienta.  Im proces obróbki jest precyzyjniej dopasowany do produktu, tym bardziej ekonomiczny jest cały zakład produkcyjny . Szczególnie w przypadku serów z dziurami lub naturalnie powstających produktów, takich jak surowa szynka, technologia pomiarowa ma decydujący wpływ na takie czynniki jak Give-away i Yield . Z tego względu posiadamy specjalne centrum kompetencji ds. optycznej techniki pomiarowej i przemysłowego przetwarzania obrazu w przemyśle spożywczym, w którym pracuje około 30 pracowników z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Nasze precyzyjne, zaawansowane technicznie rozwiązania znajdują zastosowanie w różnych produktach marki Weber, takich jak skanery weSCAN 3000/5000 i weSCAN 7000 czy robot wePICK, jak również w różnych aplikacjach.

Obraz lasera weSCAN 5000

Określenie bryły objętościowej

Uchwycenie produktu jako bryły objętościowej jest podstawą do optymalnego dalszego przetwarzania surowca w najwyższych zakresach mocy z maksymalną wydajnością. Podczas przetwarzania nierównomiernych produktów naturalnych, takich jak boczek czy surowa szynka, zastosowanie systemu skanowania jest zatem elementarne – jako zintegrowany skaner w krajalnicy lub jako element poprzedzający. W urządzeniu weSCAN 3000/5000 marki Weber zastosowanie ma technologia laserowa, która umożliwia absolutną precyzję skanowania przy maksymalnej prędkości skanowania. Poprzez skanowanie asynchroniczne możliwa jest rekonstrukcja bryły 3D z kilku skanów wykonanych w różnym czasie. Uzyskane dane gwarantują optymalne wykorzystanie produktu przy wysokim uzysku i minimalnym Give-away podczas krojenia kawałków i plastrów.

Układanie przez Pick & Place

W rozwiązaniach układania produktu przy użyciu robotów Pick & Place, takich jak wePICK marki Weber, obsługa porcji jest wspierana przez optyczną technikę pomiarową do korekty pozycji i położenia. Jeszcze przed umieszczeniem w opakowaniu wszystkie pokrojone porcje są wizualnie rejestrowane i sprawdzane pod kątem ich prawidłowego położenia. W ten sposób znane są następujące dane: pozycja na taśmie załadunkowej , położenie i ustawienie na taśmie załadunkowej oraz również wymiary (powierzchnia) produktu, dzięki czemu poszczególne porcje mogą być precyzyjnie i delikatnie chwytane i wkładane przez robota .

Zebrane dane są również rejestrowane statystycznie, aby ustalić, i w razie potrzeby wdrożyć, niezbędne korekty  położenia w procesie upstream.

Kontrola odkładania

Podczas oceny ułożenia porcji są uwzględniane różne kryteria – ścinki, nachodzenie na siebie, obroty, wysokość napełnienia i pozycja. A to wszystko, aby zapewnić optymalne ułożenie pokrojonych porcji w opakowaniu i bezpieczne zamknięcie. W przypadku wykrycia błędu nasze rozwiązania umożliwiają automatyczną korektę w celu optymalizacji pozycji ułożenia lub odrzucenie porcji z zanieczyszczeniem obszarów zgrzewania. W razie potrzeby pogrupowanie produktów można nawet poddać kontroli przed włożeniem do opakowania na taśmie załadunkowej. 

Za pomocą uzyskanych danych można również wyciągnąć wnioski dotyczące jakości poprzedzających procesów. W ramach kompletnego rozwiązania Weber taka linia może się – dzięki kompleksowej integracji linii – samodzielnie zoptymalizować, co prowadzi do ogólnego wzrostu jakości.
 

Określanie gęstości

W szczególności w przypadku stosowania serów z dziurami oraz produktów, których składniki mają duże różnice w gęstości (tłuste/chude), zastosowanie skanera rentgenowskiego jest niezbędne do precyzyjnego określenia gęstości i masy, tak aby jak najlepiej wykorzystać surowiec. W tym celu produkty przeznaczone do krojenia są doprowadzane do skanera wielotorowo obok siebie. Po indywidualnym określeniu gęstości dla każdego produktu za pomocą techniki rentgenowskiej, produkty są następnie ważone na zintegrowanej stacji ważenia z uwzględnieniem toru produktu .

Kontrola opakowania

Dzięki naszym rozwiązaniom skanującym można zarejestrować i skontrolować różne cechy opakowania:

  • poziom napełnienia / objętość produktu w opakowaniu
  • kompletność i liczbę produktów w opakowaniu
  • przed zgrzaniem: czystość obszarów zgrzewu
  • po zgrzaniu: jakość zgrzewów
  • pozycję, ułożenie i jakość nadruków na opakowaniach i naklejek
  • czytelność nadrukowanych napisów i kodów

W zakresie kontroli opakowań nasze systemy skanowania są naprawdę wszechstronne dzięki opcjonalnemu połączeniu danych 3D z informacjami o kolorze. Połączona stacja kontrolna jest nie tylko szybsza, lecz jednocześnie o wiele łatwiejsza w integracji niż kilka stacji kontrolnych ustawionych jedna za drugą.
 

Określenie warstwy tłuszczu

Maszyna odtłuszczająca Weber ASD 460 posiada wspomagane kamerą rozpoznawanie grubości tłuszczu oraz zaprogramowane przebiegi profili wzdłużnych, dzięki czemu proces obróbki jest w pełni automatyczny. Podczas wprowadzenia do maszyny produkt jest stale odbierany z boku. Poziomy zawartości tłuszczu i mięsa są określane i przekazywane do sterowania maszyny. Za pomocą tych danych wysokość cięcia do oddzielania tłuszczu i mięsa jest precyzyjnie określana i dynamicznie regulowana. Dzięki temu uzyskuje się jednolity wynik obróbki produktów, a tym samym bezpieczeństwo obliczeń, co jest szczególnie istotne przy obróbce szlachetnych kawałków mięsa, takich jak polędwica i kotlety.

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Wyślij