Wywiad dotyczący współpracy pomiędzy firmą Hans Kupfer & Sohn i firmą Weber.

Dlaczego usługi stają się coraz ważniejsze, a cyfryzacja nie jest już celem samym w sobie.

Produkty wędliniarskie firmy Hans Kupfer & Sohn są stałym elementem na półkach chłodniczych znanych supermarketów. Rodzinna firma z Heilsbronn specjalizuje się głównie w wyrobach plastrowanych i zachwyca podniebienia swoich klientów bogatą paletą wyrobów. Sukces ekonomiczny firmy Kupfer wynika z jednej strony z dobrego smaku produktów, a z drugiej strony jest wynikiem wysoce dostępnej i jednocześnie nadającej się do zmiennego zastosowania techniki produkcji. W tym zakresie marka Kupfer coraz częściej stawia na kompletne linie firmy Weber Food Technology. Redaktor Thorsten Sienk przeprowadził z Gerhardem Tauscherem i Arthurem Hahnem z działu technologii procesowej firmy Kupfer oraz Matthiasem Kösterem z firmy Weber interesującą rozmowę na temat podstaw koncepcji „wszystko od jednego dostawcy”.

Group photo of Kupfer & Sohn and Weber employees

Od krajalnicy, przez podajnik taśmowy, aż po maszynę pakującą – firma Weber zaprojektowała i uruchomiła wszystkie maszyny w halach produkcyjnych firmy Kupfer. Na zdjęciu od lewej: Arthur Hahn, kierownik ds. projektów technicznych w firmie Kupfer, Matthias Köster, Area Sales Manager w firmie Weber Food Technology, oraz Gerhard Tauscher, kierownik działu technologii procesowej w firmie Kupfer.

Autor: Thorsten Sienk, niezależny redaktor specjalistyczny, Bodenwerder

Co dla Was, jako producentów przetworów wędliniarskich, ma najważniejsze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w zakładach produkcyjnych?

„Jeśli chodzi o nasze linie produkcyjne, mamy sprecyzowane wyobrażenia i chcemy je zawsze wdrażać kompleksowo”.

Thorsten Sienk: Jeśli cofniemy się do przeszłości i spojrzymy nieco bardziej ogólnie na zagadnienie automatyzacji w branży konstruowania maszyn, zauważymy, że ocena systemów w coraz mniejszym stopniu dotyczy indywidualnych „twardych” wyników wydajności, a bardziej odnosi się do takich aspektów jak dostępność, całkowite koszty pozyskania i efektywność energetyczna. Możemy również dodać modne hasła – zrównoważony rozwój i cyfryzacja. Co dla Was, jako producentów przetworów wędliniarskich, ma najważniejsze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w zakładach produkcyjnych?

Arthur Hahn: Potrzebujemy elastycznego parku maszynowego, aby być w stanie szybko odpowiadać na różne potrzeby rynkowe. Oczekiwania naszych klientów są wysokie. Firmy, które nie są w stanie sprostać takim oczekiwaniom, szybko wypadają z obiegu.

Gerhard Tauscher: Dostępność ma ogromne znaczenie. Do pewnego stopnia możemy oczywiście zrekompensować krótkoterminową awarię linii produkcyjnej innymi liniami. Takie rozwiązanie nie działa jednak przy wszystkich produktach. Brak możliwości dostawy zamówionych towarów skutkuje nawet nałożeniem wysokich kar umownych. A presja w ostatnich latach jest coraz wyższa. Jeśli chodzi o nasze linie produkcyjne, mamy sprecyzowane wyobrażenia i chcemy je zawsze wdrażać kompleksowo. Wcześniej wdrażaliśmy linie produkcyjne samodzielnie, stosując maszyny różnych producentów. Takie rozwiązanie było dla nas bardzo pracochłonne i regularnie prowadziło do dyskusji między producentami, gdy nagle coś przestawało działać podczas codziennej produkcji. Obecnie mamy u boku partnera handlowego – firmę Weber Food Technology, który dostarcza nam kompletne systemy, z którym wspólnie planujemy projekt i który w znacznym zakresie ogranicza nasz nakład pracy. W ten sposób wiedza specjalistyczna dotycząca kompletnej linii produkcyjnej pochodzi z jednego źródła.

W firmie Kupfer dostarczacie aktualnie kompletne linie produkcyjne. Czy to oznacza, że firma Weber rozwija się w kierunku generalnego wykonawcy?

„Owocne partnerstwo wykracza daleko poza samą technologię i nie kończy się na etapie uruchomienia”.

Thorsten Sienk: Firma Weber Food Technology jest przede wszystkim znana ze swoich krajalnic. W latach 80-tych, wbrew ówczesnym oczekiwaniom, firma ze środkowej Hesji zrewolucjonizowała rynek. W ofercie firmy znajdują się także inne cieszące się uznaniem komponenty linii, takie jak rozwiązania z zakresu automatyzacji czy skanery. Od kilku lat dostępne są również dopasowane maszyny pakujące Weber. W firmie Kupfer dostarczacie aktualnie kompletne linie produkcyjne. Jest to nowość w Waszej działalności. Czy to oznacza, że firma Weber rozwija się w kierunku generalnego wykonawcy?

Matthias Köster: Elastyczne i modułowe koncepcje kompletnych linii są w rzeczywistości strategią zorientowaną na przyszłość – jednak nie zamierzamy zaniedbywać naszego podstawowego zakresu kompetencji w zakresie krojenia, ładowania i pakowania. Zdajemy sobie sprawę, że sukces nie zależy od pojedynczej maszyny, lecz raczej od tego, w jakim kierunku zmierzają trendy. Mam tu na myśli przykładowo sposoby oszczędzania materiałów opakowaniowych. W tym zakresie jesteśmy poszukiwani jako sprawdzony partner. Nie czekamy, aż klienci sami zwrócą się do nas w sprawie nowych rozwiązań. To my aktywnie napędzamy innowacje. Pełne sukcesów partnerstwo wykracza daleko poza samą technologię i nie kończy się na etapie uruchomienia.

Jak konkretnie powinienem sobie wyobrazić to partnerstwo?

„Dla nas najważniejsze są wyniki naszych partnerów”.

Thorsten Sienk: Jak konkretnie powinienem sobie wyobrazić to partnerstwo?

Arthur Hahn: Z firmą Weber można rozmawiać o wszystkim i wspólnie szukać rozwiązań. W naszej branży nie ma miejsca na biurokrację, potrzebujemy bezpośredniej współpracy. Aktualnie wprowadzamy z firmą Weber wiele ciekawych rozwiązań.

Matthias Köster: Kupfer i Weber to zarządzane przez właścicieli firmy średniej wielkości, które wyróżnia motywacja do pracy zespołowej, aby wspólnie stworzyć coś dobrego. Zbudowanie partnerskiej współpracy wymagało zaufania, bezpośredniego i otwartego dialogu, a przede wszystkim empatii. Wartości te są częścią kultury korporacyjnej Weber. Dla nas najważniejsze są wyniki naszych partnerów.

Arthur Hahn: I dokładnie tak działa to partnerstwo. Znamy naszą wiedzę w zakresie przetwarzania produktów wędliniarskich. Bazując na tej wiedzy i łącząc ją z naszymi wymaganiami dotyczącymi technologii, firma Weber tworzy koncepcję, a na koniec otrzymujemy naprawdę dobrą linię produkcyjną.

Współpraca, która wykracza daleko poza samą dostawę i uruchomienie.

„Już od dawna nie chodzi tylko o samo dostarczenie i zamontowanie sprzętu”

Thorsten Sienk: Panie Köster, wspomniał Pan, że współpraca wykracza daleko poza samą dostawę i uruchomienie technologii. Co to konkretnie oznacza?

Matthias Köster: W przypadku współpracy z firmą Kupfer najpierw zaprojektowaliśmy wydajne linie – atakże odpowiednią koncepcję obsługi. Zrównoważony rozwój i partnerstwo nie kształtują się przez samo zawarcie umowy, ale poprzez wspólne zarządzanie liniami.

Gerhard Tauscher: Dostępność usług ma dla nas coraz większe znaczenie, gdy porównujemy oferty różnych producentów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych oceniamy również, jak linie danego producenta sprawdzały się w przeszłości – ma to znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do trwałości i okresu użytkowania. Już od dawna nie chodzi tylko o samo dostarczenie i zamontowanie sprzętu.

Thorsten Sienk: Czy to oznacza, że firma Weber musi szybko pojawić się na miejscu, gdy nastąpi awaria technologii?

Gerhard Tauscher: Zgadza się. Nie mamy prawie żadnej redundancji, jeżeli nastąpi awaria instalacji. Jeśli dojdzie do awarii i nie zareagujemy szybko, koszty przestoju szybko sumują się do pięciocyfrowej kwoty. Pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenie, nawet jeśli nie mogą pracować. Do tego dochodzą koszty związane z modernizacją i godziny pracy techników, niewykluczone są również kary umowne. Dostępność serwisowa jest bardzo ważną kwestią. Nawet jeśli nasi technicy posiadają szeroką wiedzą: nie są oni jednak specjalistami, lecz ogólnymi technikami, którzy muszą zajmować się ponad 20 liniami. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wewnętrznie usunąć awarii, potrzebni są wyszkoleni technicy Weber, którzy muszą być dodatkowo szybko dyspozycyjni. Nie mamy czasu, aby czekać dwa dni. Nasze linie nie znajdują się przecież w muzeum.

Możliwość dalszego rozwoju w bardzo ukierunkowany sposób.

„Jeśli naprawa wynika ze zużycia, serwis można zaplanować”.

Thorsten Sienk: Uwzględniając wszystkie zalety zdalnego serwisu i możliwości pomocy zdalnej: Jak, poza możliwościami cyfrowymi, zapewniacie szybką dostawę części zamiennych, gdy coś się zepsuje?

Matthias Köster: Wspólnie z firmą Kupfer zaplanowaliśmy gospodarkę magazynową części zamiennych bezpośrednio na miejscu, w Heilsbronn. Takie rozwiązanie jest nowością dla firmy Weber. Strategia przechowywania zakłada natychmiastowy dostęp do powtarzających się części zamiennych. Raz w tygodniu jest przeprowadzana inwentaryzacja i ma miejsce dokładne przypisanie części do odpowiednich maszyn. Nie musimy zatem uwzględniać czasu potrzebnego na zakup części zamiennych. Proces zamawiania staje się krótki, a my zaoszczędzamy na kosztach przesyłek ekspresowych.

Arthur Hahn: Jeżeli naprawa wynika ze zużycia, serwis można zaplanować. Mogę zatem wykonać prace w momencie, gdy linia i tak jest zatrzymana. Dzięki magazynowi części zamiennych na miejscu możemy działać elastycznie. Jest to znakomite rozwiązania, mając zwłaszcza na uwadze ogólną dostępność.

Matthias Köster: Dla nas strategia przechowywania przynosi korzyści, zwłaszcza w zakresie przyporządkowania zapotrzebowania na części zamienne na linię, ponieważ możemy zaobserwować w rzeczywistych warunkach pracy, w których miejscach występuje zwiększone zużycie.

Thorsten Sienk: Czy to oznacza, że macie możliwość przeprowadzenia ukierunkowanego dalszego rozwoju poprzez zapotrzebowanie na części zamienne na linię?

Matthias Köster: Dokładnie – takich kluczowych informacji nie można uzyskać na żadnym polu kontrolnym.

Arthur Hahn: Ekscytujące jest również obserwowanie, jak zdobyte w naszej firmie doświadczenie znajduje później odzwierciedlenie w ulepszeniach linii. To sprawia, że jesteśmy dumni i jeszcze bardziej zmotywowani, gdy nasze własne pomysły znajdują odzwierciedlenie w następnej generacji maszyn.

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072
Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072