27.02.2024
Wraz z założeniem spółki zależnej firma Weber Food Technology przejmuje bezpośrednią obsługę klientów aktualnego partner Niederwieser Spa.

Benvenuta Italia – nowa spółka zależna koncernu Weber rozpoczyna działalność w 2025 roku.

Kolejny krok w celu zapewnienia bliskości do klienta i kompleksowej obsługi: w dniu 1 stycznia 2025 Weber Food Technology założy własną spółkę zależną we Włoszech. W ten sposób firma Weber przejmie od 2025 roku bezpośrednią obsługę włoskich klientów aktualnego partnera handlowego Niederwieser Spa. Weber podsumowuje długą i opartą na zaufaniu współpracę z firmą Niederwieser. Przedsiębiorstwo było odpowiedzialne przez ponad trzydzieści lat za dystrybucję i serwis rozwiązań Weber we Włoszech. Dla obydwu firm nadszedł jednak odpowiedni czas na zmianę. „Jestem bardzo dumny z tego, co stworzyliśmy wraz z firmą Weber i jak wiele silnych relacji z klientami udało nam się nawiązać na przestrzeni tych lat. Myślę jednak, że nadszedł czas, aby Niederwieser Group skupiła się na sobie”, wyjaśnia tę decyzję Manfred Niederwieser, prezes Niederwieser Group.

Otwarcie własnego oddziału przyniesie wiele korzyści i wartości dodanych, przede wszystkim dla włoskich klientów: od 2025 roku będą oni mieć dostęp do całego portfolio Weber, obejmującego innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania i pakowania oraz usług serwisowych – od doradztwa i realizacji projektu, przez obsługę After Sales, po korzystanie z globalnych rozwiązań oprogramowania oraz struktur wsparcia. Dzięki temu firma Weber będzie w stanie obsługiwać włoskich producentów żywności jeszcze bardziej kompleksowo. Po rozpoczęciu działalności przez Weber Food Technology Italia wszyscy pracownicy Niederwiese, którzy dotychczas świadczyli pracę w ramach partnerstwa handlowego z Weber, staną się częścią nowego zespołu Weber. Wieloletnie doświadczenie oraz know-how zespołu są niezbędnym i istotnym czynnikiem oraz mają dużą wartość dla przyszłego rozwoju i sukcesu nowego oddziału Weber. 

"Firma Niederwieser była naszym niezwykle kompetentnym i niezawodnym partnerem. Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę i dziękujemy, że firma Niederwieser tak dobrze wprowadziła rozwiązania Weber we Włoszech”, podkreśla Tobias Weber, dyrektor generalny grupy Weber. Tym bardziej cieszę się, że możemy kontynuować tę pracę, a co najważniejsze, że pracownicy pozostaną wierni swoim klientom – z drobną różnicą – od 2025 roku będą działać w imieniu firmy Weber”. Dyrektor zarządzający Niederwieser Spa Gerhard Zoeschg dostrzega duży potencjał, przede wszystkim w rozwoju możliwości dystrybucji: „Cieszę się, że będę mógł oferować w przyszłości naszym klientom wraz z moim zespołem również takie produkty Weber, których nie mogliśmy oferować wcześniej jako partner. Będą to np. wszechstronne produkty cyfrowe”. Włoscy klienci mogą dzięki temu korzystać w przyszłości z całego portfolio rozwiązań produktowych i serwisowych firmy Weber. W celu jeszcze szybszej i bardziej kompleksowej obsługi klientów firma Weber planuje dalej poszerzać ofertę swoich usług oraz utworzyć magazyn części zamiennych w celu zapewnienia wysokiej i natychmiastowej dostępności.