19.07.2023
Weber Durablade®Care.

Cyfrowe zarządzanie nożami dla przejrzystej, ekonomicznej produkcji.

Noże slice to wysokoprecyzyjne narzędzia. Jako serce krajalnicy mają decydujący wpływ na ułożenie porcji i – co nie mniej ważne – decydują o give-away i yield. Jakość ciętych porcji, a także efektywność procesu cięcia są więc w dużej mierze uzależnione od prawidłowego serwisowania noży i urządzeń ostrzących. Prowadzenie związanej z tym przejrzystej, kompleksowej dokumentacji wiązało się do tej pory z dużymi nakładami czasowymi i finansowymi. Jako partner przemysłu spożywczego firma Weber Maschinenbau opracowała rozwiązanie tego zagadnienia i zaprezentowała je podczas targów interpack.

Jaki jest aktualny stan magazynowy noży do krajalnicy i na jakich maszynach noże są aktualnie zamontowane? Ile procesów szlifowania jest wykonywanych i jaki jest dokładny stan zużycia noży? Z jakimi parametrami odbywało się ostrzenie noży? Na te i wiele innych pytań można teraz odpowiedzieć szybko i łatwo – dzięki Weber Durablade®Care. Pod marką Durablade lider rynku krajalnic Weber oferuje specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane noże krążkowe i sierpowe do krajalnic, a teraz także inteligentny, cyfrowy system zarządzania nimi. Za pomocą Durablade®Care firmy z branży spożywczej są w stanie wykorzystać swoje noże w najlepszy możliwy sposób, dostosowany do produktu i użycia, zaoszczędzić koszty i zwiększyć wydajność swoich linii produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki zebraniu wszystkich informacji o zapasach magazynowych noży, miejscach ich użytkowania i przechowywania, danych eksploatacyjnych oraz informacji o procesach ostrzenia. Zgromadzenie tych różnych danych pozwala na ich ocenę i ukierunkowane porównanie, co skutkuje różnymi wartościami dodanymi dla producentów żywności.

Dzięki Weber Durablade®Care producenci żywności maksymalizują efektywność ostrzenia noży i przenoszą ich konserwację na wyższy poziom.

Oprócz udostępnianych w czasie rzeczywistym informacji o tym, na której linii lub krajalnicy znajduje się nóż lub które noże były w przeszłości używane na danych liniach, Durablade®Care dostarcza również szczegółowych informacji o tym, które programy cięcia zostały użyte oraz ile porcji, cięć i kilogramów produktu nóż pokroił na jedno mocowanie. Dzięki wyświetlaniu dokładnych danych o parametrach takich jak prędkość cięcia i grubość krojenia można precyzyjnie ocenić wydajność każdego pojedynczego noża w odniesieniu do dowolnego zastosowania. Zapisywane są również dzienne okresy użytkowania noży, jak również całkowity okres przydatności do użycia, co pozwala na przejrzyste porównanie różnych noży i tym samym umożliwia optymalne planowanie użycia.

Kolejną cenną zaletą Durablade®Care jest pokazywanie i ocena procesów ostrzenia. Jeśli nóż jest ponownie ostrzony w urządzeniu do ostrzenia, proces można zwizualizować i ocenić w systemie Durablade®Care. Dzięki temu można sprawdzić, z jakimi parametrami nóż był ostrzony i czy nie usunięto zbyt dużo lub zbyt mało materiału. Dane te mogą być wykorzystane do odpowiednich korekt parametrów kolejnych operacji ostrzenia, co wpływa na maksymalizację żywotności noża i oszczędność kosztów. Ponadto w systemie można sprawdzić indywidualny stopień zużycia każdego noża. Umożliwia to planowy i ekonomiczny zakup nowych noży do krajalnicy. W ten sposób unika się zbyt długiego lub niepotrzebnego magazynowania, jak również przestojów linii produkcyjnych z powodu brakujących noży.

Interfejs użytkownika systemu Durablade®Care jest przejrzysty, intuicyjny i doskonale pasuje do istniejących już cyfrowych produktów Weber, które perfekcyjnie uzupełniają ten system zarządzania nożami. W zależności od potrzeb, klienci mogą uzyskać szybki przegląd danych lub użyć zintegrowanych filtrów do szczegółowego filtrowania według okresu lub parametrów wydajności. Do przesyłania danych i jednoznacznego przyporządkowania noża Weber wykorzystuje znajdujący się na nożu Datamatrixcode (DMC), który można łatwo umieścić na wszystkich używanych w firmie nożach.

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072
Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072