28.06.2023
Dzięki cyfrowym produktom Weber zakłady przetwórstwa spożywczego zyskują na przejrzystości i podnoszą swoją wydajność.

Inteligentne rozwiązania dla cyfryzacji produkcji.

Głównym celem firmy Weber jest ułatwienie życia swoim klientom i umożliwienie im optymalnej eksploatacji stosowanych systemów przez cały okres ich przydatności. Z jednej strony odbywa się to na poziomie wyposażenia w kompleksowe, innowacyjne i wydajne rozwiązania dla tych linii. Z drugiej strony istotną rolę odgrywają cyfrowe produkty i usługi – przede wszystkim w myśl globalnego podejścia i całościowej troski o zakład produkcyjny. Dlatego Weber zaprojektował cały szereg cyfrowych produktów i usług, które ułatwiają klientom zarządzanie danymi i informacjami oraz stanowią centralny punkt analizy tych danych i pozyskiwania informacji – wszystko w myśl zorientowanej na przyszłość, zdigitalizowanej produkcji. Sercem Weber Factory Solutions jest Weber FactoryCockpit, funkcjonujący jako centrala danych i umożliwiający integrację dalszych produktów, takich jak Weber FactoryCare i VideoAssist, w celu dogłębnej, całościowej cyfryzacji. Ponadto portal Weber pozwala klientom na szybkie i bezproblemowe wejście w indywidualny świat rozwiązań Weber wraz z mnogością dostępnych informacji i usług. 

Podczas korzystania z cyfrowych produktów Weber użytkownicy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych. Każdy klient otrzymuje własną przestrzeń w chmurze, będącą prywatną pamięcią na jego dane związane z produkcją. Wszystkie materiały pozostają przy tym własnością klienta, są chronione przez sprzętowy firewall i są przesyłane do chmury wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

FactoryCockpit: wskaźniki zawsze i wszędzie pod ręką.

Weber FactoryCockpit udostępnia w czasie rzeczywistym i przez 24 godziny na dobę wszystkie informacje, takie jak dane dotyczące produkcji, analizy czy raporty, w dowolnym miejscu – na produkcji, w biurze kierownika zmiany albo podczas narady produkcyjnej. Jądrem tej zdigitalizowanej produkcji jest pulpit, na którym w przejrzysty sposób prezentowany jest status „live” oraz wszystkie istotne dane związane z produkcją i jakością – od Give-away i uzysku, przez wskaźnik dobrej produkcji i opakowania na partię, aż po dostępność. Użytkownik może przy tym wybierać między różnymi poziomami szczegółowości i może obserwować poszczególne maszyny, linie, działy albo całą produkcję. Na pulpicie prezentowany jest status linii produkcyjnych z ostatnich ośmiu godzin, dzięki czemu możliwa jest bezpośrednia ocena sytuacji i szybka reakcja na ewentualne odchylenia. Możliwy jest też szczegółowy podgląd wybranych dni i godzin. Na prezentacji danych maszyny można dowolnie wybierać zakres czasowy. Pozwala to nie tylko na dogłębną analizę wzorców błędów ale także na identyfikację przyczyn usterki. Przede wszystkim na podstawie tych danych można określić niezbędne działania, jak np. szkolenia dla personelu obsługującego, co pozwoli na trwałe zwiększenie wydajności maszyn. Raporty i statystyki umożliwiają ponadto porównanie danych produkcji ze średnimi wartościami wszystkich dotychczasowych partii, stając się podstawą do optymalizacji i planowania produkcji. W celu wewnętrznych uzgodnień z innymi działami zakładu lub w celach informacyjnych dla innych zmian raporty można generować pojedynczo albo drukować jako pliki PDF. Weber FactoryCockpit oznacza maksymalną przejrzystość i wspomaga kierownictwo zakładów przetwórstwa spożywczego w podejmowaniu szybkich, dobrze uzasadnionych decyzji.

VideoAssist: łatwa analiza błędów.

Na targach interpack Weber przedstawił nowe rozszerzenie dla FactoryCockpit: Weber VideoAssist. Podczas procesu produkcyjnego występują usterki albo zdarzają się błędy, których przyczynę często trudno ustalić. Jest to wyzwanie zarówno dla klienta, jak i dla serwisantów maszyn. Weber opracował efektywne rozwiązanie dla takich sytuacji: VideoAssist. Na całej linii produkcyjnej na maszynach umieszcza się kamery. Kamery przez cały czas nagrywają proces i udostępniają go w postaci streamingu. Jeśli pojawi się problem, zapisywana jest sekwencja wideo, obejmująca zakres od minuty przed zdarzeniem do 30 sekund po nim. Sekwencja ta jest przesyłana do chmury, następnie jest automatycznie przyporządkowywana do udokumentowanego błędu na FactoryCockpit Timeline i wyświetlana jako znacznik wideo. Dzięki temu klient może obejrzeć daną sekwencję w ramach analizy błędu i dokładnie prześledzić jego przyczynę. W razie potrzeby zapis wideo można także uruchomić ręcznie. Dodatkowo VideoAssist umożliwia ukrycie na obrazie ewentualnie nagranych osób.

 

FactoryCare: utrzymanie ruchu i digitalizacja – zespół nie do pokonania.

Nieplanowane przestoje maszyn lub awarie elementów linii powodują ogromne koszty w zautomatyzowanej produkcji, a także mogą prowadzić do kar lub skreślenia z listy dostawców przez sieci handlowe. Optymalnym przeciwdziałaniem dla takich zagrożeń jest konserwacja maszyn i linii produkcyjnych. Weber FactoryCare wspiera przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego w tym zadaniu i monitoruje wszystkie prace konserwacyjne i zadania związane z utrzymaniem maszyn i linii – centralnie, w jednej aplikacji i niezależnie od producenta. W przeciwieństwie do czasochłonnego ręcznego zarządzania listami, dzięki Weber FactoryCare oczekujące prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane w sposób planowy, kompletny i bezbłędny. Klienci mogą przy tym przechowywać indywidualne koncepcje użytkownika, posortowane według administratorów, kierowników i użytkowników z różnymi prawami dostępu i edycji. Ponadto FactoryCare oferuje różne opcje wzbogacania systemu o dalsze informacje. Przykładowo dla wszystkich prac konserwacyjnych i zadań można dodać specyficzne odstępy czasowe, nakłady czasowe i osoby odpowiedzialne. W razie potrzeby możliwe jest również dołączenie obrazów, filmów, dokumentów i komentarzy tekstowych. W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości zakończone prace konserwacyjne wraz z powiązanymi z nimi raportami końcowymi mogą być archiwizowane i zapisywane w systemie w różnych wersjach.

Portal Weber: witamy w cyfrowym świecie Weber.

Wszystkie istotne informacje i usługi dostępne od ręki i przez całą dobę: portal Weber jako centralny punkt dostępowy do osobistego świata Weber oferuje bezpośredni dostęp do wielu przydatnych funkcji oraz możliwość przejścia do innych platform Weber, takich jak oferty szkoleniowe i programy e-learningowe Weber Academy. Wszystko to w sposób prosty i przyjazny dla użytkownika dzięki bezproblemowemu połączeniu za pomocą jednego loginu. Na portalu Weber klienci mogą błyskawicznie odnaleźć wszystkie swoje maszyny i linie Weber. Oprócz informacji o urządzeniach, w katalogu prezentowane są również wszystkie odpowiednie części zamienne, części zużywalne i noże do krajalnic. Można je wybrać i zamówić za pomocą kilku kliknięć.. Ponadto w katalogu dostępne są ważne dokumenty, takie jak instrukcje obsługi, certyfikaty i faktury. Łatwy dostęp do tych dokumentów jest istotny zwłaszcza w kontekście audytów przeprowadzanych w firmie. W przypadku konieczności uzyskania pomocy technicznej od serwisu Weber klienci mają kilka możliwości jej zgłoszenia poprzez portal. Można to zrobić za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem Weber Remote Support dla szybkiej i efektywnej diagnostyki usterek. Można też bezpośrednio w portalu utworzyć zgłoszenia serwisowe i poprosić serwisantów o wizytę na miejscu. Przejrzyste zarządzanie zgłoszeniami oraz archiwum zgłoszeń serwisowych z raportami serwisowymi zapewniają kompleksową przejrzystość. Kolejną przydatną funkcją portalu Weber jest pulpit. Jeśli maszyny są podłączone do Internetu i używane są produkty Weber FactoryCockpit i FactoryCare, klient może przeglądać dane w czasie rzeczywistym, w tym wydajność, give-away i czynności konserwacyjne. Na podstawie wyświetlonych podstawowych informacji użytkownik jest w stanie szybko zdecydować, czy wymagane jest podjęcie działań, a w razie potrzeby może przejść bezpośrednio do FactoryCockpit, gdzie uzyska bardziej szczegółowy wgląd. Portal Weber jest stale rozwijany w oparciu o opinie klientów i uzupełniany o kolejne pomocne funkcje.

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072
Piktogram kontaktu
Weber Inc. U.S. Sales
Weber Inc.
10701 N. Ambassador Drive
64153 Kansas City MO
Telefon: +1 816 891 0072