11.07.2024
Prasa formująca Weber zapewnia wysoki uzysk, równe plasterki i doskonale odmierzone porcje boczku, szynki dojrzewającej i świeżego mięsa.

Przygotowanie jest najważniejsze – i jest wydajne jak nigdy dotąd dzięki Weber wePRESS.

Przygotowanie surowego produktu ma kluczowe znaczenie dla zautomatyzowanej i wydajnej obróbki w procesie produkcyjnym. Zwłaszcza w przypadku nierównomiernych produktów naturalnych, takich jak boczek, szynka dojrzewająca i świeże mięso, przygotowanie produktu za pomocą prasy formującej może mieć decydujące znaczenie. Jednolite i precyzyjnie ukształtowane produkty znacznie zmniejszają straty podczas procesu cięcia i tym samym maksymalnie zwiększają uzysk – nawet w przypadku nierównomiernych produktów naturalnych. Jednakowe pod kątem rozmiaru i masy oraz atrakcyjne wizualnie porcje są także ważnym czynnikiem decydującym o zakupie, zarówno dla sklepów, jak i klientów końcowych. Cechy te można osiągnąć dzięki innowacyjnej prasie formującej Weber wePRESS.

Większa wydajność, skuteczniejsza automatyzacja i bardziej zrównoważony rozwój za sprawą lepszego wykorzystania surowców oraz ciągłej produkcji.

wePRESS umożliwia perfekcyjne kształtowanie produktów takich jak boczek, bekon angielski, szynka dojrzewająca, speck i świeże mięso. Dzięki inteligentnej technologii prasowania z serwonapędami Weber DynaForm produkty są kształtowane delikatnie, a jednocześnie z użyciem dużej siły. Produkty są przy tym równomiernie i kompletnie kształtowane ze wszystkich stron do żądanych wymiarów długości, szerokości i wysokości. Jest to możliwe dzięki różnym, przesuwanym dynamicznie osiom wePRESS. Te indywidualne procesy prasowania zapewniają doskonale ukształtowane produkty, co prowadzi do doskonałych rezultatów krojenia w kolejnych etapach przetwarzania. Prasa formująca Weber przekonuje wyjątkową wydajnością: Zależnie od zastosowania można za jej pomocą ukształtować do piętnastu produktów na minutę. W rozwoju wePRESS firma Weber położyła szczególny nacisk na wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój. Dlatego całkowicie zrezygnowano z komponentów hydraulicznych i pneumatycznych i zamiast nich zainstalowano energooszczędną technikę serwonapędów. Nie są wymagane ogrzewanie ani chłodzenie zasobników oleju i pomp hydraulicznych za pomocą elektrycznego ogrzewania wstępnego bądź zewnętrznych mediów chłodzących, co znacząco obniża zużycie energii, a przez to koszty.

 

Maksymalna możliwa elastyczność, bezpieczeństwo operacyjne i ergonomia to standard w przypadku prasy Weber wePRESS.

Jest dostępna z załadunkiem ręcznym lub automatycznym, a zakłady przetwórcze mogą dokładnie dopasowywać ją do swoich potrzeb. Wszystkie części formatowe są bardzo lekkie, a ich demontaż i montaż w celu czyszczenia lub zmiany na inny format jest możliwy bez użycia narzędzi, prosty i eliminujący możliwe błędy. Części formatowe wePRESS są automatycznie identyfikowane z użyciem kodowania RFID, co zapobiega kolizjom spowodowanym niewłaściwym montażem części formatowych, prowadzącym do kosztownych napraw. Jeśli części formatowe nie są kompatybilne, prasa się nie uruchomi. Elastyczna koncepcja zestawów formatowych Weber umożliwia przetwarzanie surowych materiałów o szerokim zakresie wymiarów za pomocą tego samego zestawu formatowego – nawet przy znacznych rozbieżnościach w produktach, wymagających przeformowania ich w dużym stopniu. Ponadto innowacyjna technologia zabezpieczających kurtyn świetlnych sprawia, że do uruchomienia procesu formowania nie są wymagane przełączniki, przyciski ani pedały – obsługa staje się dzięki temu wyjątkowo ergonomiczna.

Dla doskonałej integracji wePRESS z linią Weber firma Weber opracowała inteligentną podnoszoną taśmę załadunkową, która pokazuje swój pełny potencjał zwłaszcza w połączeniu z krajalnicami Weber z techniką chwytaków Vario. Poza przejmowaniem uformowanych produktów i przekazywaniem ich dalej na wysokości wlotu do podłączonych dalej skanera lub krajalnicy podnoszona taśma załadunkowa może inteligentnie rozdzielać między tory 1 i 2 produkty o różnej masie i długości, takie jak np. boczek, krojone metodą 2-torową. W celu wypełnienia toru z mniejszą liczbą porcji podnoszona taśma załadunkowa automatycznie przydziela dłuższy lub cięższy produkt na tor wymagający uzupełnienia. Wymagane w tym celu informacje są obliczane na podstawie doskonale dopasowanych komponentów i inteligentnego połączenia linii w sieć: Prasa wePRESS dokładnie rejestruje wymiary produktu i na podstawie danych z osi serwo dokładnie oblicza masę produktu. Krajalnica w oparciu o te obliczenia oraz zgłoszone zapotrzebowanie na porcje steruje rozdzielaniem produktu przez podłączone podajniki. Dzięki temu inteligentnemu, wysoce zautomatyzowanemu trybowi działania można nie tylko zredukować konieczność ręcznych poprawek i zapotrzebowanie na personel w obszarze wkładania, ale również zmniejszyć liczbę pustych opakowań. Podsumowując, podnoszona taśma załadunkowa umożliwia redukcję kosztów personelu i znaczący wzrost ciągłości produkcji oraz przepustowości.

360° Weber wePRESS
Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Wyślij