21.07.2023
"Ważnym składnikiem naszego sukcesu od zawsze są pełni pasji pracownicy, będący ekspertami w swoich dziedzinach. "

Weber wzmacnia zarząd przedsiębiorstwa, by lepiej realizować przyszłe cele.

Realizując cel zorientowanej na klienta organizacji przedsiębiorstwa, Weber Maschinenbau napędza globalny wzrost, stale rozszerza swoje portfolio produktów i rozwija serwis oraz usługi posprzedażowe. W ten sposób firma wychodzi naprzeciw klientom, dostarczając kompletne rozwiązania i zapewniając osoby kontaktowe do wszystkich spraw. O tym, że podejście to odpowiada na potrzeby rynku, świadczy rosnąca wielkość sprzedaży, która prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania i nowych wyzwań związanych z produkcją. Rozwojowi temu towarzyszą wzrastająca złożoność procesów w przedsiębiorstwie i powiązana z nią cyfryzacja, które wymagają silnej i skutecznej organizacji. Dlatego Weber rozszerza zarząd przedsiębiorstwa, aby jak najlepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.
 

Weber strengthens corporate management team - Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)
Na zdjęciu od lewej: Michael Brandt (CTO), Dr. Michael Hausicke (COO), Jörg Schmeiser (CBDO), Tobias Weber (CEO), Daniel Frank (CSO), Hartmut Blöcher (CFO), Robert Schwabe (CPO)

CEO Tobias Weber, CFO Hartmut Blöcher i Jörg Schmeiser będą od teraz wspomagani przez czterech nowych członków zarządu, pełniących ważne funkcje najwyższego szczebla. Dr Michael Hausicke jako Chief Operation Officer będzie odpowiadał za procesy produkcyjne przedsiębiorstwa i związane z nimi wymagania. Michael Brandt obejmie stanowisko Chief Technical Officer i będzie zajmował się strategicznym dalszym rozwojem techniki. Jako Chief Sales Officer Daniel Frank skupi się na operacyjnym i strategicznym zarządzaniu obszarami sprzedaży, usług posprzedażowych i odskórzarek, a także na spółkach zależnych i partnerach Weber. Robert Schwabe jako Chief Procurement Officer będzie odpowiadał za dział zakupów. Jörg Schmeiser, który dotąd pełnił funkcję CSO, obejmie nowo utworzone stanowisko Chief Business Development & Innovation Officer (CBDO). W tej roli będzie odpowiedzialny za strategię portfolio, strategiczne partnerstwa i dystrybucję produktów, a także działy zarządzania produktami, rozwoju biznesowego i marketingu.

„Ważnym składnikiem naszego sukcesu od zawsze są pełni pasji pracownicy, będący ekspertami w swoich dziedzinach. Dlatego rozszerzamy zarząd naszego przedsiębiorstwa i uzupełniamy go o nowe kompetencje. Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze lepiej wspierać naszych klientów na całym świecie i napędzać rozwój” – wyjaśnia znaczenie rozszerzenia zarządu dla przyszłego kierunku firmy CEO Tobias Weber. Dzięki rozszerzeniu organizacyjnemu firma Weber będzie w stanie silniej skupiać się na zadaniach oraz realizować zorientowane na cel struktury robocze w ramach zarządu. Poprzez dalsze konsekwentne zorientowanie na klienta, strategiczne rozszerzenie portfolio i innowacje produktowe, inteligentną produkcję i cyfrowe procesy nowo ukształtowany zarząd Weber będzie skutecznie prowadził firmę przez przyszłe wyzwania związane z wymaganiami klientów i rynku.