Share icon Udostępnij teraz Kontakt Lokalizacje Weber Portal

wePRESS 5000

wePRESS 5000
Szczegóły produktu
 • Perfekcyjne przygotowanie produktów przekładające się na zrównoważone wykorzystanie surowców i idealną automatyzację
 • Wydajność: formowanie nawet 15 produktów/min zależnie od zastosowania
 • Załadunek ręczny lub za pośrednictwem opcjonalnej taśmy taktującej
 • Precyzyjne formowanie naturalnych produktów dla maksymalnego uzysku
 • Zrównoważona i efektywna energetycznie praca dzięki Weber DynaForm (technologii formowania serwodynamicznego)

Opis

Większa wydajność, większy uzysk , automatyzacja i bardziej zrównoważony rozwójza sprawą lepszego wykorzystania surowców oraz ciągłej produkcji. Prasa formująca wePRESS 5000 firmy Weber umożliwia perfekcyjne kształtowanie produktów takich jak boczek streaky, bekon angielski lub szynka dojrzewająca. Dzięki technologii Weber DynaForm produkty są kształtowane delikatnie, z dbałością o produkt, a jednocześnie z użyciem dużej siły. Ta procedura umożliwia indywidualne reagowanie na zmienne rozmiary produktu w procesie produkcji, a tym samym precyzyjne sterowanie dociskiem w komorze prasy. Za sprawą nacisku sterowanego przez serwomechanizm narożniki i krawędzie są całkowicie formowane, tak aby surowiec osiągnął pożądany kształt. Pozwala to uniknąć uszkodzeń strukturalnych, które mogą objawić się w dalszych procesach obróbki, między innymi w postaci fałd lub niewystarczającej stabilności podczas cięcia. Dzięki formowaniu nie jest wymagane ręczne docinanie produktów. Gwarantuje to całkowite, bezstratne wykorzystanie surowca i stanowi najlepszą podstawę do całkowitej automatyzacji procesu.

Zalety

 • Dostępny w wykonaniu stand-alone
 • Integracja w linii przy użyciu opcjonalnej integracji Weber OneControl
 • Możliwość wyboru różnych trybów prasowania dla różnych produktów
 • Docisk prasowania podczas formowania regulowany dla poszczególnych etapów procesu
 • Oszczędność zasobów: brak układu hydraulicznego – brak chłodzenia, brak sprężonego powietrza
 • Kodowanie RFID części formatujących zwiększa bezpieczeństwo pracy
 • Łatwy montaż i demontaż lekkich części formatujących w celu czyszczenia i przezbrojenia
 • Ergonomiczna konstrukcja: technologia zabezpieczających kurtyn świetlnych umożliwiająca szybki załadunek ręczny
 • Koncepcja higieniczna Weber: otwarta konstrukcja maszyny dla przejrzystości procesów i łatwej dostępności
 • Opcjonalnie: integracja Weber Remote Service
Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Jolanta Wyszkowska
Jolanta Wyszkowska
Managing Director
Weber Poland Sp. Z o.o.
Puławska 464
02-884 Warszawa Warszawa
Telefon: +48 22 262 00 92
Jolanta Wyszkowska
Jolanta Wyszkowska
Managing Director
Weber Poland Sp. Z o.o.
Puławska 464
02-884 Warszawa Warszawa
Telefon: +48 22 262 00 92