Kontakt Lokalizacje Weber Portal
skanowanie • prześwietlenie • ważenie

Yield Management

For optimum efficiency and yield, we rely on optical systems - in this way, the slicer only knows exactly what to slice and how. Depending on the product and its individual requirements, we offer LED camera systems and X-ray processes for optimal product processing.

weSCAN 5000/5500

Precyzyjne skanowanie jest podstawą do optymalnego dalszego przetwarzania surowca w najwyższych zakresach mocy z maksymalną wydajnością. W modelach weSCAN 5000 marki Weber zastosowanie ma technologia laserowa,…

weSCAN 7000/7500

Dzięki skanerom rentgenowskim weSCAN 7000 marki Weber można precyzyjnie określić gęstość i wagę produktu, aby jak najlepiej wykorzystać surowce i tym samym osiągnąć maksymalny uzysk. Zastosowanie skanera…

weWEIGH 5000

weWEIGH 5000 to cyfrowy system ważenia do klasyfikacji wag porcji zgodnie z przepisami dotyczącymi wagi opakowań lub ustawieniami operatora. Waga Weber została opracowana specjalnie do integracji z liniami do…