VideoAssist

VideoAssist
Szczegóły produktu
  • Zwiększenie przejrzystości i dostępności instalacji
  • Szybka identyfikacja i eliminacja usterek
  • Pełna integracja z panelem sterowania Weber Power Control i FactoryCockpit

Weber VideoAssist: Łatwa analiza błędów.

Podczas procesu produkcyjnego mogą wystąpić usterki albo błędy, których przyczynę często trudno ustalić. Jest to wyzwanie zarówno dla klienta, jak i dla serwisantów maszyn. Weber opracował efektywne rozwiązanie dla takich sytuacji: VideoAssist.

Na całej linii produkcyjnej na maszynach umieszcza się kamery. Kamery przez cały czas nagrywają proces i udostępniają go w postaci streamingu. Jeśli pojawi się problem, zapisywana jest sekwencja wideo, obejmująca zakres od minuty przed zdarzeniem do trzydziestu sekund po nim. Sekwencja ta jest przesyłana do portalu Weber, następnie jest automatycznie przyporządkowywana do udokumentowanego błędu na FactoryCockpit Timeline i wyświetlana jako znacznik wideo. Dzięki temu klient może obejrzeć daną sekwencję w ramach analizy błędu i dokładnie prześledzić jego przyczynę.

Zalety

  • Rejestrację wideo można również rozpocząć ręcznie
  • W razie potrzeby można ukryć nagrane osoby
  • Możliwa instalacja do dwunastu zsynchronizowanych kamer
  • Szybkie wyszukiwanie błędów na maszynie i łatwa wymiana informacji z serwisem Weber
  • Kompleksowe bezpieczeństwo danych: Dane są chronione przez sprzętowy firewall i są przesyłane na portal Weber wyłącznie w formie zaszyfrowanej
Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość.

Chcę się skontaktować z:

Wyślij